X Jubileuszowa Konferencja PSZKS

                Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych informuje, iż jubileuszowa X konferencja odbędzie się w dniach od 29.09 – 01.10.2021 r. w ośrodku „Wichrowe Wzgórze” – Oaza Zdrowia na Kaszubach,  ul. Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno. 

Konferencja będzie poświęcona Metodom pracy kuratora sądowego w dobie pandemii Covid-19

 

Szczegółowy program konferencji oraz karta zgłoszeniowa zostały zamieszczone  poniźej 

POLITYKA SZACUNKU

 Antoni Szymański

 

            POLITYKA SZACUNKU

 

Uczestnicząc aktywnie w działalności publicznej, jako senator w latach 2014-2019 zwracałem uwagę w wielu wystąpieniach i publicystyce, na częsty brak kultury dialogu, charakteryzującej się gotowością do wsłuchania się w rację drugiej strony. Dlatego dla zbioru części moich tekstów, które ukazały się w ostatnich latach na portalach m.in. Katolickiej Agencji Informacyjnej, Wpolityce.pl, „Niedziela.pl”, Portalu Pomorza.pl, a także wystąpień wygłoszonych w Senacie IX kadencji, postanowiłem nadać tytuł Polityka Szacunku.

Poruszam w nich to, co było priorytetem w mojej pracy zawodowej kuratora sądowego, działacza organizacji prorodzinnych czy polityka, a dotyczy szczególnie polskiej rodziny, przeżywającej niejednokrotnie poważne problemy. Podkreślam w nim znaczenie stabilnego związku małżeńskiego, konieczności przeciwstawienia się permisywizmowi moralnemu, rolę kobiety, ale także wagę ojcostwa, dobrej edukacji i skutecznej walki z patologiami społecznymi, potrzebę poszanowania ludzkiego życia realizowaną w praktyce społecznej, przypominam też ważne wydarzenia i postaci. Głęboko wierzę w to, że możliwe i niezbędne jest wzmocnienie podstawowej wspólnoty, jaką jest rodzina oparta na trwałym małżeństwie, co jest warunkiem zarówno szczęścia i rozwoju indywidualnego, a także wspólnoty lokalnej i narodowej – i takiemu przekonaniu starałem się służyć.

Nie ukrywam, że przesłaniem zamieszczonych tekstów jest polityka oparta na wartościach nauki społecznej Kościoła.

            Wiele z zamieszczonych tu przemyśleń dotyczy kwestii żywo dyskutowanych także dzisiaj. Jeśli moje refleksje przyczynią się do większego namysłu nad polską rodziną i polityką, a także uczynią ją w nieco większym stopniu przepełnioną szacunkiem dla obywatela i rodziny, przyniesie mi to ogromną satysfakcję.

 Dziękując za życzliwość i poświęcony czas, serdecznie zapraszam do lektury.

 

Antoni Szymański - rodzinny kurator sądowy, kierownik Zespołu Kuratorów, zastępca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych Sądu Okręgowego w Gdańsku (1978- 2018). Był też zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów (2002-2006). Poseł na Sejm RP III kadencji (w tej kadencji aktywnie uczestniczył w uchwaleniu ustawy o kuratorach sądowych), senator RP VI i IX kadencji.

Konferencja naukowa

 

 

 

ZAPROSZENIE

 do udziału w Konferencji naukowej na temat:

Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego. Wydarzenie to stało się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań, konferencji poświęconych tej problematyce. Chcąc podsumować te wszystkie przedsięwzięcia pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Konferencji, której zasadniczym celem będzie zastanowienie się nad perspektywami tej instytucji w Polsce oraz jej najbardziej optymalnym modelem. Ta tematyka jest szczególnie aktualna w kontekście ostatnio ogłoszonego projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej. Ważne jest, aby w dyskusji na temat modelu polskiej kurateli był słyszalny głos praktyków (kuratorów sądowych), naukowców i innych osób zainteresowanych funkcjonowaniem tej instytucji. W naszym przekonaniu proponowana Konferencja stwarza taką możliwość.

    

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego                                                         Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 

        Sekretarz Komitetu Naukowego

                                           Dr Krzysztof Stasiak

IX Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 

    Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych informuje, iż doroczna konferencja odbędzie się w dniach od 6 do 7 czerwca 2019 r. w ośrodku „Wichrowe Wzgórze” – Oaza Zdrowia na Kaszubach,  ul. Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno.

 

 

VIII Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

     

      Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych informuje, iż doroczna konferencja odbędzie się w dniach od 13 do 15 czerwca 2018 r. w ośrodku „Wichrowe Wzgórze” – Oaza Zdrowia na Kaszubach,  ul. Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno.

 

Na niej planowane jest poruszenie następujących zagadnień:

 

1.  upadłość konsumencka i działalność e-sądu;

2.   bezpieczeństwo kuratora w pracy;

3.   mediacja i możliwości jej wykorzystania w pracy kuratora sądowego;

4.   leczenie odwykowe – nowe standardy;

5.   dziecko w sytuacji okołorozwodowej;

6.   projekcja filmu „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” w reżyserii Pawła Łozińskiego.

 

 

VII Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

Gdynia 10.05.2017r. 

 

Szanowne Koleżanki  i  Szanowni Koledzy

 
członkowie
 

Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych 

  

Uprzejmie informuję, że Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych przystąpił do zorganizowania dorocznej konferencji dla członków naszego Stowarzyszenia. Proponujemy, aby konferencja ponownie była poświęcona aktulanym problemom w pracy kuratora sądowego i sposobami ich rozwiązywania. Temat konferencji odpowiada na zapotrzebowanie członków naszego Stowarzyszenia. Część konferencji będzie zrealizowana w formie warsztatów. Konferencja odbędzie się w dniach 08-09.06.2017r. w Chmielnie.
Ogólny program konferencji został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Konferencji.  
 
 

Nowa książka

 Ukazała się nowa pozycja - " Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie" autorstwa Pawła Kozłowskiego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

 

     

 

Polska kuratela sądowa

 

 Ukazała się nowa pozycja omawiająca kuratelę sądową - "Polska kuratela sądowa na przełomie wieków"