VIII Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

     

      Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych informuje, iż doroczna konferencja odbędzie się w dniach od 13 do 15 czerwca 2018 r. w ośrodku „Wichrowe Wzgórze” – Oaza Zdrowia na Kaszubach,  ul. Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno.

 

Na niej planowane jest poruszenie następujących zagadnień:

 

1.  upadłość konsumencka i działalność e-sądu;

2.   bezpieczeństwo kuratora w pracy;

3.   mediacja i możliwości jej wykorzystania w pracy kuratora sądowego;

4.   leczenie odwykowe – nowe standardy;

5.   dziecko w sytuacji okołorozwodowej;

6.   projekcja filmu „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham” w reżyserii Pawła Łozińskiego.

 

 

VII Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

Gdynia 10.05.2017r. 

 

Szanowne Koleżanki  i  Szanowni Koledzy

 
członkowie
 

Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych 

  

Uprzejmie informuję, że Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych przystąpił do zorganizowania dorocznej konferencji dla członków naszego Stowarzyszenia. Proponujemy, aby konferencja ponownie była poświęcona aktulanym problemom w pracy kuratora sądowego i sposobami ich rozwiązywania. Temat konferencji odpowiada na zapotrzebowanie członków naszego Stowarzyszenia. Część konferencji będzie zrealizowana w formie warsztatów. Konferencja odbędzie się w dniach 08-09.06.2017r. w Chmielnie.
Ogólny program konferencji został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Konferencji.  
 
 

Nowa książka

 Ukazała się nowa pozycja - " Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie" autorstwa Pawła Kozłowskiego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

 

     

 

Polska kuratela sądowa

 

 Ukazała się nowa pozycja omawiająca kuratelę sądową - "Polska kuratela sądowa na przełomie wieków" 

   

 

VI Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

Gdynia, dnia 01 kwietnia 2016 r.

 

Szanowne Koleżanki  i  Szanowni Koledzy
 
członkowie
 

Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych 

 

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych przystąpił do zorganizowania dorocznej konferencji dla członków naszego Stowarzyszenia. Tym razem proponujemy, aby konferencja była poświęcona aktulanym problemom w pracy kuratora sądowego i sposobami ich rozwiązywania. Temat konferencji odpowiada na zapotrzebowanie członków naszego Stowarzyszenia. Część konferencji będzie zrealizowana w formie warsztatów. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20.05.2016r. w Chmielnie.
Ogólny program konferencji został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Konferencji.    
                         

Nowe książki

Ukazały się dwie nowe pozycje książkowe przydatne w pracy kuratora

 

 

 

Rzecznik Praw Dziecka w Ośrodku Kuratorskim w Słupsku

 Spotkanie wychowanków Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku z Rzecznikiem Praw Dziecka 

w ramach projektu „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem…”

 

 

            Nieletni wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku uczestniczyli w projekcie kulturotechnicznym "Jestem podmiotem, a nie przedmiotem...", opatrzonym na wniosek studentów Koła Nauk Społecznych Nemesis działającego przy Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Ministra Marka Michalaka.

Przedsięwzięcie realizowane było w ośrodku kuratorskim nr 1 w Słupsku przez wychowawcę, a jednocześnie tegorocznego magistranta resocjalizacji Akademii Pomorskiej w Słupsku działającego w Kole Nauk Społecznych Nemesis Pana Seweryna Paściaka pod merytorycznym nadzorem kierownika ośrodka Pana dra Pawła Kozłowskiego, członka Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych. Realizacja ośmiotygodniowego projektu zakładała eklektyzm metodyczny. Wielowątkowość polegała m. in. na wykorzystaniu biblioterapii, dyskusji, a przede wszystkim koncepcji twórczej resocjalizacji prof. Marka Konopczyńskiego. Całość zakorzeniona była w nurcie kulturotechniki, a konkretnie w grafitti jako elementu kultury hip – hopu.

Konferencja - sprawozdanie

 

 Sprawozdanie

 

z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne,

Odznaczenie dla dr Tadeusza Jedynaka

  w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie