Literatura

 

Senat RP    Publikacje Senatu  RP
   Publikacje Sejmu RP
  Publikacje Rzecznika Praw Obywatelskich
    Kurator w pracy

 
MEDIACJA

 

 

 
Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie - Paweł Kozłowski
Efektywność Oddziaływań Resocjalizacyjnych - Robert Opora
 Psychologia Penitencjarna - Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska

STRES w pracy kuratora sądowego - autor Łukasz Wirkus

spis treści, wstęp, recenzja

Ustawa o Kuratorach Sądowych - komentarz pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka

spis treści,   wprowadzenie

Zarys metodyki pracy pracy kuratora sądowego pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka

spis treści,   nota

wyd. LexisNexis

 

 "Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce  Historia - Teraźniejszość - Przyszłość"

I Kongres Kuratorski Ustka 15-17 czerwca 2009r.

zespół redakcyjny: Krzysztof Satasiak, Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski, Tadeusz Jedynak

spis treści,  opracowanie w pdf (15,8 MB)

 

 

   Wydawnictwa
   
   Wydawnictwo PWN
   Wydawnictwo Akademickie "Żak"
   Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
   Oficyna Wydawnicza Impuls
   Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
   Wydawnictwo Pedagogium
   Wydawnictwo C.H.Beck
   Raport z badań z rekomendacjami

Więzi społeczne zamiast więzień

Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska,  Iwona Chwaszcz, Weronika Augustynowicz

raport

www.psychoprofilaktyka.pl,