Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniach 4-5 października 2010r. w Ustce odbędzie się Konferencja "Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości" organizowana przez Sąd Okręgowy w Słuspku

 

 

 

 

Konferencja

Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości”

Ustka, 4 – 5 października 2010 r.

 
          W związku z obchodzonym po raz trzeci w Polsce Międzynarodowym Dniem Mediacji Sąd Okręgowy w Słupsku we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie oraz Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon” w Ustce organizuje konferencję pt. „Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości”. Odbędzie się ona w dniach 4 i 5 października 2010 roku w ODK SW „Posejdon” w Ustce.
         Zgodnie z ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji konferencja ma na celu rozpropagowanie idei mediacji wśród przedstawicieli wszystkich grup zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, w szczególności wśród sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów, funkcjonariuszy służby więziennej z obszaru właściwości okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku. Ma ona także na celu doprowadzenie na obszarze właściwości SO w Słupsku do szerszego wykorzystania mediacji do pozasądowego rozwiązywania konfliktów i umożliwienia ofiarom przestępstw uzyskania zadośćuczynienia od sprawców.
         Cele te zostaną osiągnięte dzięki wystąpieniom i dyskusjom sędziów, prokuratorów, adwokata i mediatorów, którzy w swojej praktyce zawodowej często i z pozytywnym skutkiem stosowali mediacje. W konferencji wezmą udział między innymi – sędzia Agnieszka Rękas (MS), sędzia Liliana Jędrzejewska (koordynator ds. mediacji w okręgu szczecińskim), sędzia Marcin Jędrzejewski (SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód), sędzia Beata Mańka (Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego w Sądzie Rejonowym w Mikołowie), sędzia Joanna Morawiec (Przewodnicząca Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej), sędzia Rafał Cebula (koordynator ds. mediacji w okręgu katowickim), mecenas Sylwester Pieckowski (arbiter i mediator, adwokat z kancelarii Chadbourne & Parke, Prezes Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, I Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan), dr Beata Czarnecka – Dzialuk (IWS), dr Patryk Kujan (kurator SR Racibórz, mediator), kurator specjalista Sabina Buszko (kierownik ZKSS w SR Mikołów), mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji: Magdalena Grudziecka (Wiceprezes), Robert Kaszczyszyn, Jolanta Kaczorek i Iwona Wyrębska-Jaśkiewicz oraz mediatorzy ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych Maria Glegoła-Szczap i Anna Cybulko.
         Obrady odbywać się będą w 3 – 4 sesjach. W pierwszej - plenarnej przedstawiona zostanie idea sprawiedliwości naprawczej, a w szczególności mediacji, korzyści i ograniczenia w stosowaniu, polityka Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie stosowania mediacji oraz zagadnienia promocji mediacji w sądzie. W drugiej sesji obrady toczyć się będą równolegle w dwóch panelach dyskusyjnych: mediacja w sprawach karnych i mediacja w sprawach cywilnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych). Trzecia sesja poświęcona będzie mediacjom w sprawach nieletnich. Po każdej sesji przewiduje się 1 – 1,5 godzinną dyskusję. Sesje poświęcone mediacjom karnym, cywilnym i z nieletnimi poprzedzone będą częścią „warsztatową” – omówieniem procedury mediacji w tych sprawach, prowadzoną przez mediatorów z Polskiego Centrum Mediacji i Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w Warszawie przy współpracy mediatorów z okręgu słupskiego. Przewidywana jest także symulacja mediacji przeprowadzona przez trenerów z PCM przy współpracy mediatorów z okręgu słupskiego.