Program konferencji Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

W załączeniu zamieszczamy program konferencji Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, która ma się odbyć 22-23 października 2010 r. w Jastrzębiej Górze.