Materiały z konferencji "Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości", Ustka 4-5 paździenika 2010 r.

 

             W dniach 4 i 5 października 2010 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon” w Ustce, odbyła się konferencja „Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości”.

 
 
W związku z obchodzonym po raz trzeci w Polsce Międzynarodowym Dniem Mediacji Sąd Okręgowy w Słupsku we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie i Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon” w Ustce zorganizował w dniach 4 i 5 października 2010 roku konferencję pt. „Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości”.
            Zgodnie z ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji miała ona na celu propagowanie mediacji wśród przedstawicieli wszystkich grup zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, w szczególności wśród sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów, funkcjonariuszy służby więziennej z obszaru właściwości okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku. Do wygłoszenia referatów zaproszono czołowych krajowych specjalistów i praktyków w dziedzinie mediacji. Teksty ich wystąpień można zobaczyć w pliku Materiały z konferencji - dokument w formacie .pdf
            Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowisk, do których była adresowana. Wzięło w niej udział 199 osób: wśród nich 36 sędziów (w tej liczbie 2 prezesów i 4 wiceprezesów sądów), 4 prokuratorów, 70 kuratorów, 27 funkcjonariuszy służby więziennej i 17 policjantów, w tym 1 z Komendy Głównej Policji w Warszawie.  
 
 
 
 

Zapis audio i galeria zdjęć  z konferencji "Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości", Ustka 4-5 paździenika 2010 r.