Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

 

Ukazało się drugie wydanie  książki "Zarys meteodyki pracy kuratora sądowego" pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka