Informacja KRK na temat zbiórki na rzecz dziecka kuratora społecznego

              

          W dniu 23  marca 2011r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z inicjatywy Prezydium Krajowej Rady Kuratorów w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Pani Pauliny Ozgi kuratorzy zawodowi okręgu wrocławskiego zorganizowali spotkanie z rodziną zmarłej.

 
W spotkaniu udział wzięli: mąż zamordowanej Pan Paweł Ozga oraz jej siostra i matka męża, którzy razem zajmują się wychowaniem 6-cio letniego Jakuba Ozgi, a także Wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pani Małgorzata Brulińska, Przewodniczący KRK Pan Andrzej Martuszewicz, Zastępca Przewodniczącego KRK Pan Adam Syldatk, Sekretarz KRK Pani Anna Janus-Dębska, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pani Teresa Zuchmańska i kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego.
 
W trakcie spotkania po raz kolejny przekazano  rodzinie zamordowanej wyrazy współczucia z powodu śmierci Pani Pauliny Ozgi oraz złożono deklaracje udzielania w przyszłości niezbędnej pomocy.
 
Pan Andrzej Martuszewicz przypomniał zainteresowanie Ministra Sprawiedliwości
Pana  Krzysztofa Kwiatkowskiego losami rodziny tragicznie zmarłej Pani Kurator, czego wyrazem było jego spotkanie z rodziną Pani Pauliny Ozga oraz za zgodą rodziny pośmiertne nadanie najwyższego odznaczenia resortowego a także wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie renty specjalnej synowi zamordowanej.
 
Przypomniano o wstrząsie jaki to zdarzenie wywołało w środowisku kuratorów sądowych oraz o ówczesnych spontanicznych przejawach solidarności zawodowej kuratorów i ich troski o los najbliższych zamordowanej.
 
Z inicjatywą zorganizowania zbiórki środków finansowych na rzecz syna zamordowanej Pani Kurator wystąpiła Krajowa Rada Kuratorów a jej koordynatorem było Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych.  Pan Andrzej Martuszewicz wręczył Panu Pawłowi Ozga akt darowizny będący potwierdzeniem zgromadzenia i przekazania na rzecz Jakuba Ozga kwoty 105 806,35 zł. Kwota ta stanowi sumę darowizn dokonanych przez kilka tysięcy kuratorów sądowych z całej Polski, a także sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz pracowników pomocy społecznej. Zamiarem darczyńców jest zabezpieczenie przyszłości obdarowanego. 
 
Pan Paweł Ozga serdecznie podziękował Krajowej Radzie Kuratorów za zapoczątkowanie zbiórki i jej organizację a wszystkim darczyńcom za przekazane na rzecz syna środki finansowe. Stwierdził, że ma poczucie życzliwego zainteresowania i wsparcia.
Spotkanie przebiegło w serdecznej bezpośredniej atmosferze.
 
 
                                                                         Prezydium Krajowej Rady Kuratorów
                                                                                    Anna Janus –Dębska
                                                                                    Adam Syldatk
                                                                                    Andrzej Martuszewicz