Walne Zebranie Członków Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 

            Miło nam poinformować, że wniosek Stowarzyszenia o uzyskanie środków na staże zagraniczne dla kuratorów zawodowych dla dorosłych (członków Stowarzyszenia) został zaakceptowany i Stowarzyszenie uzyskało 64 896 Euro. Abyśmy mogli z tych środków skorzystać, zgodnie ze Statutem Walne Zebranie Członków musi podjąć stosowną uchwałę, gdyż w przeliczeniu na zł, kwota ta przekracza 200 000, zaś zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przekraczających taką właśnie wysokość wymaga stosownej uchwały Walnego Zebrania Członków. Ponieważ sprawa jest niezwykle pilna, dlatego Zarząd postanowił w trybie nagłym zwołać Walne Zebranie. Proponujemy, aby odbyło się ono w dwóch miejscach, co ułatwi możliwość przyjazdu na nie:

 

29 czerwca 2012 r., godz. 16, budynek SR w Słupsku przy ul. Grodzkiej 6, sala konferencyjna (dla kuratorów z okręgu słupskiego),

 

30 czerwca 2012 r., godz. 10, budynek SR w Gdyni, sala rozpraw na parterze (dla kuratorów z okręgu gdańskiego).  

 

 

Po zsumowaniu wyników głosowania będzie można ustalić, czy uchwała uzyskała wymaganą większość. W załączeniu dołączany projekt uchwały. Po przeprowadzeniu głosowania jego wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

 

Z uwagi na dużą wagę sprawy bardzo prosimy o przybycie na Walne Zebranie Członków. Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie mogę być na nim obecne, mogą, na podstawie art. 95 Kodeksu cywilnego ustanowić przedstawicielstwo i  pisemnie upoważnić wskazaną przez siebie osobę do wyrażenia woli w zakresie przyjęcia proponowanej uchwały.