Stosowanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 Stosowanie ustawy

 

o wspieraniu rodziny
 
i systemie pieczy zastępczej
 
XIV Kongres
 
Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych
 
w Polsce
 
Zakopane, 11 września 2012 r.