Szkolenie kuratorów zawodowych Sądu Okręgowego w Słupsku Ustka, 10-12 października 2012 r.

 

 

Dzień I – 10 października 2012

900SSO Dariusz Dumanowski, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku - uroczyste wręczenie kuratorom zawodowym nominacji na wyższy stopień awansu zawodowego

930-1100Antoni SzymańskiEtos zawodowy kuratorów sądowych

1145 - 1830dr Jacek Szczepkowski (UMK) – „Metodyka pracy kuratora sądowego – Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

Dzień II – 11 października 2012

Przed południem równolegle szkolenie specjalistyczne osobno dla każdej specjalności kuratorskiej:

Kuratorzy dla dorosłych

900-1315SSA Krzysztof Ciemnoczołowski, Zadania kuratorów w świetle nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego,

Kuratorzy rodzinni

900 – 1315 - SSO Jolanta Sudoł, Zadania kuratorów w świetle nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, opieka i kuratela według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, postępowanie w sprawach nieletnich,

1500-1830prof. dr hab. Jarosław Utrat-Milecki (UW) – Przenikanie się koncepcji oddziaływań i środków penalnych stosowanych wobec nieletnich i dorosłych popełniających czyny zabronione


Dzień III – 12 października 2012

Przed południem równolegle szkolenie specjalistyczne osobno dla każdej specjalności kuratorskiej:

Kuratorzy dla dorosłych

900 – 1315 Katarzyna Kaduszkiewicz, Praca kuratorów z trudnym podopiecznym (wykazującym zaburzenia zachowania i/lub psychiczne, sprawcą przemocy w rodzinie, manipulującym, uzależnionym),

Kuratorzy rodzinni

900 – 1315 dr Tadeusz Jedynak, Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. Zadania kuratora rodzinnego. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej