Kuratorzy zawodowi na stażu w Danii

 

 
                 Sukcesem zakończył się pierwszy etap projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” (Probation officer in the United Europe) realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. W okresie od 28 stycznia do 8 lutego 2013 roku, 12 osobowa grupa kuratorów zawodowych – członków Stowarzyszenia, przebywała na stażu w Danii na zaproszenie Departamentu Więziennictwa i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości tego kraju. Zorganizowanie stażu było możliwe dzięki zaakceptowaniu przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci wniosku aplikacyjnego, w ramach projektu mobilności dla osób czynnych zawodowo. Idea projektu łączy w sobie zarówno koncepcję osobistego rozwoju zawodowego uczestników, przez wprowadzanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk zaobserwowanych w instytucjach partnerskich. Ponadto zdobyte doświadczenia zostaną opublikowane, co pośrednio przyczyni się do poznania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i podniesienia kwalifikacji zawodowych kuratorów sądowych.   

          W stażu wzięli udział koordynatorzy projektu: kurator okręgowy Krzysztof Stasiak (SO Gdańsk) i starszy kurator Izabela Rybicka (SR Słupsk) oraz kuratorzy wyłonieni w drodze konkursu: kurator specjalista Jolanta Rekowska (SR Gdynia), kurator specjalista Katarzyna Szymańska (SR Gdynia), kurator specjalista Justyna Jarocka (SR Gdańsk), kurator specjalista Piotr Kopania (SR Słupsk), kurator specjalista Małgorzata Mystek (SR Słupsk), kurator specjalista Magdalena Martyka (SR Słupsk), starszy kurator Ewa Sotnik - Pelutis (SR Słupsk), starszy kurator Agnieszka Turczyn (SR Słupsk), starszy kurator Marta Pilny (SR Kwidzyn) i - w zastępstwie starszego kuratora Łukasza Wirkusa (SR Słupsk) – kurator okręgowy Tadeusz Jedynak (SO Słupsk). Nasza grupa studyjna została przyjęta w kopenhaskiej siedzibie Departamentu Więziennictwa i Probacji przez Zastępcę Dyrektora Generalnego panią Anette Esdorf (zwierzchnika służby probacyjnej), pana Clausa Wenzel Tornoe (Dyrektora Działu Współpracy z Zagranicą) i pana Nielsa Løppenthina (szefa Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądowych). Dobrym Duchem (sprawczym i opiekuńczym) naszej grupy przez cały czas stażu była pani Margareta Kępińska – Jakobsen, osoba o wielkim sercu i umyśle, od ponad 20 lat inspirująca kolejne pokolenia polskich kuratorów sądowych i funkcjonariuszy służby więziennej, odznaczona w ubiegłym roku przez Ministra Sprawiedliwości RP pana dr. Jarosława Gowina medalem Lex Veritas Iustitia za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pani Margareta Jakobsen nie tylko współtworzyła program stażu, ale wytrwale towarzyszyła nam podczas prawie wszystkich spotkań w jednostkach służby probacyjnej i w jednostkach penitencjarnych służąc nam doskonałym (jak przystało na królewskiego tłumacza przysięgłego) tłumaczeniem duńsko - polsko – duńskim, a także była niezastąpionym przewodnikiem i uwrażliwiała nas na walory kultury Kopenhagi i Danii. Od pierwszego do ostatniego spotkania, we wszystkich instytucjach, które odwiedziliśmy byliśmy przyjmowani z wielką życzliwością i nadzwyczajną gościnnością. Gospodarze dołożyli starań, abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać czas stażu, odpowiadali na najbardziej szczegółowe pytania i przygotowywali dla nas materiały, o które prosiliśmy.

              Nasi duńscy Partnerzy przygotowali niezwykle bogaty program, który pozwolił nam na poznanie zasad funkcjonowania i elementów składowych duńskiego systemu probacji. W programie znalazły się między innymi:

- Wprowadzenie do duńskiego systemu służby więziennej i probacyjnej – pani Louise Faltum Morton / pan Niels Løppenthin
- Rejestracja klientów duńskim systemie służby więziennej i probacyjnej. Tworzenie i ochrona informacji w bazie danych – pan Hans Ehlers (szef zespołu IT), pan Lars Semmelhaack, pan Brian Palmund – konsultanci IT.
- Zadania i zasady funkcjonowania zespołu - Centrum Probacji Hilleroed – kierownik pani Kirsten Susanne Shaub; Centrum Probacji Vestegnen – kierownik pan Freddy Asmussen
- Zasady funkcjonowania więzienia otwartego i prowadzenia programów terapeutycznych dla skazanych używających środków odurzających – Więzienie Państwowe w Jyderup
- Wizyta w Centrum Dialogu przeciw Przemocy (agencja pozarządowa współpracująca i finansowana z budżetu Dep. Więz. i Prob.) – pan Tage Laursen (terapeuta) i pani Julia Pedersen (probation officer)
- Monitoring elektroniczny – pani Jette Lund-Abelsen (specjalista) i pan Hans Ehlers (szef zespołu IT),
- Wizyta w Zespole zajmującym się wykonywaniem kary pracy społecznie użytecznej i sporządzaniem raportów na potrzeby sądów przed wydaniem wyroku – pani Lene Skov (kierownik zespołu)
- Wizyta w Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr służby penitencjarnej i probacyjnej (rekrutacja, rozwój zawodowy i programy kognitywno – behawioralne) – pan Jens Holm Madsen (dyrektor Centrum),
- Programy kognitywne w praktyce (program „zarządzania złością”, program nowe drogi) – pani Estrid Pass – kierownik zespołu
- Skoordynowane oddziaływania – współpraca ze służbą socjalną – pani Kristina Skovdal (specjalista) i pan Jan Aage Foerde (specjalista rozwoju społecznego)
- Wizyta w Sądzie Rejonowym dla Kopenhagi i spotkanie z Prezesem Sądu panem Soerenem Axelsenem.
- Wizyta w więzieniu Herstedvester. Praca ze skazanymi za przestępstwa na tle seksualnym - pan Bo Jensen Hou (psychiatra), pani Susan Henriksen (szef pracowników socjalnych w więzieniu)
- Zasady organizacji i funkcjonowania w hosteli (half-way house) Kastanienborg w Hvidovre i Engelsborg w Lyngby – pani Dagmar Rasmussen i pani Kirsten Neiman kierowniczki placówek
- Misja, zasady funkcjonowania i uczniowie Szkoły Kofoeda (Kofoeds Skole) – Kopenhaga, Ole Meldgard – dyrektor placówki.
Zaprezentowana przez nas prezentacja na temat organizacji i zadań kuratorskiej służby sądowej w Polsce (w załącznikach) spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych duńskich kolegów.
Program stażu był niezwykle intensywny, a jednocześnie skonstruowany w taki sposób, abyśmy mogli poznać możliwie wiele elementów duńskiego systemu więziennictwa i probacji, począwszy od misji, celów, zasad i sposobów działania, poprzez narzędzia wykorzystywane do wywiadów środowiskowych i pracy ze skazanymi na prace społecznie użyteczne i oddanymi pod dozór. Mieliśmy okazję poznać organizację i warunki pracy i płacy kuratorów, a także poziom ich obciążenia obowiązkami służbowymi.
Pomimo bardzo wypełnionego programu stażu nie omijaliśmy żadnej okazji do zapoznania się z kulturą materialną Kopenhagi i Danii. Podczas weekendu zwiedziliśmy Zamek Kronborg w Helsingør, w którym Shekespeare umieścił akcję Hamleta. Zwiedziliśmy też nekropolię królewską w Katedrze w Roskilde, a także podziwialiśmy zbiory galerii Glyptotek i muzeum największego duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena (autora m.in. warszawskich pomników Kopernika i księcia Józefa Poniatowskiego), Ratusz i Zamek Rosenborg ze skarbcem koronnym. Podziwialiśmy nie tylko monumentalne zabytki, jak liczący 400 lat budynek giełdy, rezydencje rodziny królewskiej Amalienborg, najstarszą na świecie strefę wyłącznie dla pieszych - Strøget, ale także liczne przykłady nowoczesnej architektury wyrastające na nieczynnych już dzisiaj nabrzeżach portowych Kopenhagi: Teatr Królewski (Skuespilhuset), Operę Królewską i słynny „Czarny Diament” (nowy gmach Biblioteki Królewskiej). I wiele innych atrakcji przyciągających turystów: uroczy pomnik Małą Syrenkę przy wejściu do portu i monument Hansa Christiana Andersena przed Ratuszem, i obserwatorium protagonisty Kopernika – astronoma Tycho Brache i park rozrywki Tivoli, niestety nieczynny o tej porze roku… 
Staż według programu przygotowanego przez naszych duńskich Partnerów, a teraz już Przyjaciół w znaczący sposób wzbogacił naszą wiedzę i doświadczenie na temat skutecznych, a zarazem humanitarnych sposobów pracy ze skazanymi, dobrej i efektywnej organizacji pracy, zarządzania kadrą profesjonalistów w sposób przynoszący im satysfakcję i motywujący do pracy, przydzielania zadań w ilości pozwalającej na prawidłowe ich wykonanie (1 kurator pracuje z 50 podopiecznymi). Nasza wiedza wymaga teraz uporządkowania i opracowania. Zamierzamy dokonać tego w najbliższych tygodniach, a efekty tej pracy zamierzamy sukcesywnie zamieszczać na stronie naszego Stowarzyszenia.