Kuratorzy zawodowi na stażu w Anglii.

   

      

 

      W okresie od 15 do 26 kwietnia 2013 roku odbyła się druga część projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” (Probation officer in the United Europe) realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Tym razem grupa kuratorów z okręgów słupskiego i gdańskiego w składzie kurator okręgowy Krzysztof Stasiak (SO Gdańsk) i starszy kurator Izabela Rybicka (SR Słupsk) oraz kurator specjalista Jolanta Rekowska (SR Gdynia), kurator specjalista Katarzyna Szymańska (SR Gdynia), kurator specjalista Justyna Jarocka (SR Gdańsk), kurator specjalista Piotr Kopania (SR Słupsk), kurator specjalista Małgorzata Mystek (SR Słupsk), kurator specjalista Magdalena Martyka (SR Słupsk), starszy kurator Ewa Sotnik - Pelutis (SR Słupsk), starszy kurator Agnieszka Turczyn (SR Słupsk), starszy kurator Marta Pilny (SR Kwidzyn) i starszy kurator Łukasz Wirkus (SR Słupsk) została przyjęta przez Okręg Probacyjny Northumbria Probation Trust z siedzibą w Newcastle upon Tyne.

 

     Naszą grupę stażową przyjął szef okręgu probacyjnego Nick Hall. Przez cały czas pobytu opieką otaczali nas Marek Stasik – nasz rodak pracujący jako kurator w Więzieniu Northumberland na północy Anglii, Gary Hardington – menager zajmujący się współpracą partnerską ze wszystkimi instytucjami pomocowymi oraz Sue Menzis Communications Manager.  

Od pierwszego do ostatniego spotkania, we wszystkich instytucjach, uczestnicy stażu byli przyjmowani z wielką życzliwością i nadzwyczajną gościnnością. Gospodarze dołożyli starań, aby polscy kuratorzy mogli jak najlepiej wykorzystać czas stażu, przygotowywali materiały studyjne i odpowiadali na najbardziej szczegółowe pytania. 

W programie stażu znalazły się między innymi następujące tematy:

• Struktura probacji Notrhumbria, prawodawstwo krajowe 

• Działanie w partnerstwie, IT – akta sprawy, wymiana informacji i bezpiecznego zarządzania wydajnością

• Zadania i zasady funkcjonowania zespołów kuratorskich (zarządzanie przestępczością, zarządzanie ryzykiem, perspektywy dla społeczności) – West Road probation office, Byker probation office, Ashington probation office, Blyth probation office

• Zasady funkcjonowania więzienia zamkniętego typu C i prowadzenia różnych programów terapeutycznych dla skazanych (Więzienie Państwowe w Morpeth, Notrhumberland) 

• Praca Sądu Magistralnego i Koronnego, rola pracy kuratorskiej w sądzie i wstępnych raportów przed wyrokiem (Sunderland Magistrates Court, SE Northumberland Magistrates Court oraz Newcastle Law Courts)

• Praca w indywidualnym programie, w tym praca z przestępcami sekularnymi i sprawcami przemocy w rodzinie – Gateshead Probation office, John Street programmes unit, St James Boulevard probation office

• Monitoring elektroniczny – G4S 

• Kara pracy społecznie użytecznej – South Tyneside CP office, Newcastle CP office

• Rekrutacja, rozwój zawodowy i kariera dla kadry pracującej ze skazanymi w Centrum Szkolenia Dryden Centre 

• Praca ze skazanymi z deficytami rozwojowymi i problemami psychicznymi – Notrh Shields office

• Zasady organizacji i funkcjonowania hosteli – Ozanam House Approved Premises (organizacja pozarządowa), Pennywell House Approved Premises (państwowy)

• Kontrola i praca z przestępcami seksualnymi - Program współpracy multiagencyjnej MAPPA – zasady współpracy policji, kurateli, opieki społecznej oraz służby zdrowia. 

 

Program stażu był bardzo intensywny, zaprezentował uczestnikom specyfikę angielskiego systemu probacji, począwszy od misji, celów, zasad i sposobów działania jednostek tego systemu, poprzez zaprezentowanie narzędzi pracy ze skazanymi na prace społecznie użyteczne i oddanymi pod dozór a także odbywających kary pozbawienia wolności. Staż znacząco wzbogacił wiedzę i doświadczenie polskich kuratorów na temat skutecznych, a zarazem humanitarnych sposobów pracy ze skazanymi, dobrej i efektywnej organizacji pracy oraz współpracy multiagencyjnej zorganizowanej w postaci MAPPA.