V Wojewódzka Konferencja z cyklu „Prawa człowieka w szkole”

      

     W dniu 15 maja 2013 r. odbyła się w Słupsku V Wojewódzka Konferencja z cyklu „Prawa człowieka w szkole” pt. "Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży". Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, a patronatem honorowym objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku Elżbieta Wasilenko. W załączeniu program konferencji oraz prezentacja do wystąpienia dra Tadeusz Jedynaka kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku i Wiceprezesa PSZKS (do pobrania).