.

 

 Zgromadzenie okręgowe kuratorów zawodowych

 okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

Ustka, 17 maja 2013

 

     W słoneczny piątek, 17 maja 2013r. kuratorzy słupskiego okręgu sądowego spotkali się w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce, na Okręgowym Zgromadzeniu Kuratorów.

      Przyjechali niemal wszyscy z najdalszych rubieży okręgu, tak się spiesząc na spotkanie z przyjaciółmi, że w niewielkiej Kruszynie (gm. Kobylnica), gdzie obowiązuje całodobowe ograniczenie prędkości do 50 km/h, niektórym z nich zrobiono gustowne fotki za słoną zresztą zapłatą.

      Ważne, że wszyscy zdążyli na czas. Punktualnie o 10 (z małymi minutami) Kurator Okręgowy dr Tadeusz Jedynak powitał szacownych gości i przyjaciół słupskich kuratorów w osobach: Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, pana sędziego Dariusza Dumanowskiego oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku, pana sędziego Krzysztofa Obsta. Następnie, po wyjaśnieniu zebranym powodów dla których nie mogli w Zgromadzeniu uczestniczyć pozostali zaproszeni, dr Tadeusz Jedynak przedstawił nową koleżankę kurator - Dorotę Wiśniewską – kuratora ZKSS w Miastku.

 

      Po typowych sprawach organizacyjnych (quorum, porządek obrad) rozpoczęły się obrady Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku.

      Na początek miła niespodzianka. Kryzys kryzysem, ale dobrych kuratorów trzeba cenić, więc zaszczytnie, wobec wszystkich zebranych kuratorów zawodowych i jednego aplikanta, pan Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku mianował koleżankę Olgę Geisler na wyższy stopień zawodowy – starszego kuratora zawodowego. Po gromkich owacjach, kwiatach i całusach okazało się, że to nie jedyny powód do wspólnej radości z osiągnięć naszych kolegów. Kierownik III Zespołu KSS w Sądzie Rejonowym w Słupsku, Iwona Urbanowicz poinformowała zebranych, że „jej” kurator – Łukasz Wirkus, w dniu 14 marca 2014r. po zwieńczonej sukcesem rozprawie na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskał stopień doktora nauk psychologicznych.

      Jeśli przyjąć, że przedmiotem zadań kuratorów jest „curatio” (nomen omen) chorych i niepełnosprawnych społecznie, to w słupskim okręgu jest całkiem pokaźny personel leczniczo-terapeutyczny. Leczy tutaj trzech doktorów (kolejni już w drodze) wspieranych przez 100 fachowców, a wśród nich 71 specjalistów i 17 starszych kuratorów (i jednego Znachora, nota bene także specjalistę).

      Wystąpienie Delegata do KRK, Dariusza Zabrockiego z zespołu miasteckiego, który poinformował zebranych o pracach KRK, szczególnie w świetle ostatnich zmian w organizacji pracy kuratorów dla dorosłych i planowanych zmian w ustawie o kuratorach, zawierało w sobie niestety wiele niepokojących akcentów.

      Późniejsze relacje kuratorów Izabeli Rybickiej – opowiadającej o 2 tygodniowym stażu w Danii w okresie 28 stycznia do 8 lutego 2013 r. i dr Łukasza Wirkusa, który przedstawił sprawozdanie z podobnego stażu w Anglii w okresie 14 – 28 kwietnia 2013 r. - przywróciły optymizm i zagrały nadzieją.

      W czasie tzw. „kawowej” przerwy w obradach, już tradycyjnie kurator Gertruda Zabłocka przy współpracy z kurator Magdaleną Grubą (obie z zespołu miasteckiego), zaskoczyły wszystkich od dawna oczekiwana niespodzianką – wyśmienitym, buchającym słodkościami i fajerwerkami tortem.

      Po pysznej przerwie Kurator Okręgowy razem z Zastępcą Kuratora Okręgowego złożyli przed Zgromadzeniem obszerne sprawozdanie o specyfice i szczegółach pracy Okręgu. Podsumowując należy zaznaczyć, że u kuratorów rodzinnych: 

- zmniejszyła się ogólna liczba sporządzanych wywiadów przez kuratorów sądowych;

- zmniejszyła się liczba wpływających spraw;

- nieznacznie zwiększyła się (o 3) liczba obowiązków w sprawach opieki prawnej i odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej;

- średnie obciążenie nadzorów na koniec 2012 r. wynosi 62,2 na kuratora, innych spraw 28,6;

- wskazano, iż istnieją różnice w obciążeniach pomiędzy poszczególnymi zespołami, zwłaszcza w ilości przeprowadzanych wywiadów środowiskowych.

Natomiast u kuratorów dla dorosłych: 

- wzrosła liczba sporządzanych przez kuratorów wywiadów;

- kurator zasygnalizował różnice w obciążeniach wpływu spraw i sporządzanych wywiadach w poszczególnych zespołach;

- uległo zmniejszeniu przyznawanie świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej;

- średnie obciążenie spraw na koniec 2012 r. wynosi 128,2 na kuratora, uległo zmniejszeniu o ok. 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, co jednak, również nie jest jednakowe dla całego okręgu. Na przykład obciążenie w ZKSS w SR w Lęborku wynosi 112, a w Bytowie – 111 spraw, natomiast w ZKSS SR w Chojnicach i Człuchowie wynosi odpowiednio 166 i 167 spraw na kuratora.

      Sprawozdania Kuratora Okręgowego Tadeusza Jedynaka i jego Zastępcy Krzysztofa Gierszyńskiego w zakresie funkcjonowania słupskiej kurateli uzupełniły informacje poszczególnych Kierowników ZKSS Sądów Rejonowych Słupskiego Okręgu Sądowego.

      Swoistym zwieńczeniem obrad było wystąpienie Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Dumanowskiego. Pan Prezes dziękując kuratorom za pracę, którą ceni bardzo wysoko, znaczył, że z wielka uwagą śledzi wszystkie sygnały dotyczące zmian w zakresie kształtu kurateli.

      Pan Prezes ustosunkował się do poszczególnych wypowiedzi kuratorów okręgowych, kierowników zespołów iposzczególnych kuratorów przedstawiając swój pogląd na daną sprawę, wprost udzielając odpowiedzi lub zaznaczając rozwiązanie zgłoszonego problemu w późniejszym terminie. Pan Prezes odniósł się także do czasu pracy i obciążenia kuratorów. Przywołał niedawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wymiaru czasu pracy sędziego, które zdaniem Pana Prezesa - odnosi się również do czasu pracy kuratorów, jako że przepisy dotyczące czasu pracy obu tych grup brzmią identycznie.

      O godzinie czternastej Kurator Okręgowy, zakończył obrady Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku dziękując zgromadzonym za uczestnictwo, za dotychczasową aktywność i życząc dalszych sukcesów i zadowolenia z efektów swojej pracy.

 

Zdjęcia z Zgromadzenia kuratorów - Ustaka 2013