IV Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 

 IV KONFERENCJA

W poszukiwaniu efektywnych metod  

pracy kuratorów sądowych.

  Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy kuratora sądowego.

 Organizacja i metody pracy kuratorów i podobnych służb w niektórych państwach Europy.

Ustka, 17-19 października 2013 roku

 

 

 

               W terminie 17-19 października br. już po raz czwarty, tym razem w Ustce, odbędzie się konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych poświęcona doskonaleniu warsztatu pracy kuratora sądowego. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem: „W poszukiwaniu efektywnych metod pracy kuratorów sądowych”.

               Honorowym gościem naszej konferencji będzie pani Margareta Kępińska-Jakobsen, współtwórczyni Helsińskiego Komitetu Praw Człowieka w Danii, aktywna działaczka polonijna, wieloletni i sprawdzony przyjaciel polskich kuratorów, honorowa obywatelka kilku miast polskich, uhonorowana najwyższymi odznaczeniami państwowymi Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Pani M. Kępińska-Jakobsen w okresie stanu wojennego organizowała i koordynowała pomoc humanitarną Danii dla Polski, a od 1989 roku nieprzerwanie działa na rzecz propagowania idei probacji i środków alternatywnych dla kary pozbawienia wolności. W tym okresie zorganizowała liczne spotkania studyjne z przedstawicielami Duńskiej Służby Więziennej i Probacyjnej, w których wzięło udział ponad 100 kuratorów i funkcjonariuszy służby więziennej z Polski.

 

     Wzorem poprzednich konferencji pragniemy stworzyć kuratorom możliwość poznania rozwijających się w Polsce innowacyjnych metod pracy socjalnej, pogłębić naszą wiedzę o podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, jako metodzie szczególnie adekwatnej do pracy z osobami o niskiej motywacji do zmiany zachowań, przymuszonych wyrokiem sądu do współpracy z kuratorem. Jednocześnie podejście to stwarza kuratorom możliwość uświadomienia sobie posiadanych zasobów, własnych możliwości i ograniczeń, w konsekwencji pokonania negatywnego stresu, a wreszcie narastającej frustracji i wypalenia zawodowego. Właśnie radzenie sobie ze stresem i poczuciem wypalenie zawodowego wskutek stale rosnącej liczby zadań i wymagań, jest tematem powszechnie oczekiwanym przez kuratorów. Coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, że prawidłowa realizacja przez kuratorów ich misji wobec społeczeństwa i sądownictwa, wymaga nie tylko doskonalenia wiedzy i oddziaływań na podopiecznych sądu, ale równocześnie dbałości o sprawność psycho-fizyczną tego „narzędzia”, jakim jest sam kurator. Zagadnienia te podejmie znany kuratorom pan dr Jacek Szczepkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wraz ze swoim zespołem z perspektywy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu dostarczy użytecznych metod pracy nad sobą, lepszym wykorzystaniem zasobów własnych, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu oraz metod pracy z trudnymi, z różnych względów, podopiecznymi.

W tym nurcie będzie utrzymane wystąpienie pani Agnieszki Ciechanowskiej specjalisty w zakresie terapii uzależnień. Znaczna część, jeśli nie większość podopiecznych kuratorów, jest uzależniona (lub go nadużywa) od alkoholu lub środków odurzających. Problem stanowi także stale poszerzająca się liczba „niekonwencjonalnych” środków odurzających, tzw. „wynalazków”, tworzonych z powszechnie dostępnych produktów czy leków. Środki tego typu są szczególnie popularne wśród młodych ludzi. Ta część konferencji będzie okazją nie tylko do odświeżenia i poszerzenia wiedzy o środkach odurzających, ale także o sposobach zmotywowania podopiecznych do faktycznego podjęcia leczenia. Również w tej dziedzinie podejście skoncentrowane na rozwiązaniach zdaje się być metodą skuteczną i odpowiadającą potrzebom kuratorów sądowych.

Wystąpienie pana dr Mariusza Sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyka nieco innej, choć nie mniej ważnej sfery działania kuratorów - tzw. zarządzania ryzykiem. Pan dr M. Sztuka od kilku lat pracuje nad implementacją w Polsce narzędzia do szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa i określenia poziomu świadczeń niezbędnych dla rozwiązania problemów podopiecznych LSI-R opracowanego w Kanadzie i szeroko stosowanego przez różne europejskie systemy probacyjne i pomocy społecznej. Zagadnienie to stało się szczególnie aktualne od czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

               W konferencji wezmą udział także przedstawiciele duńskiej służby probacyjnej pani Louise Faltum Morton z Departamentu Służby Więziennej i Probacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości Królestwa Danii i pan Anders Thal Ronneberg, koordynator kognitywnych programów terapeutycznych w Danii, którzy przedstawią zagadnienia związane z budowaniem komunikacji ze społeczeństwem, prezentowaniem misji i zadań służby kuratorskiej, korzyści społecznych i finansowych z rozwijania probacji i środków alternatywnych względem kary więzienia, w szczególności prac na cele społeczne, wreszcie porównania efektywności środków izolacyjnych i nieizolacyjnych oraz korzyści z rozwijania służby kuratorskiej. Nasze szczególne zainteresowanie wzbudziła praca psychologów i psychiatrów więziennych, prowadzących programy terapeutyczne (kognitywno-behawioralne) z osobami niebezpiecznymi, a także dokonującymi przestępstw na tle seksualnym, w tym względem dzieci.

               Na zakończenie konferencji pragniemy zainteresowanym kuratorom stworzyć możliwość udziału w zajęciach warsztatowych „Superwizja pracy kuratora sądowego jako droga rozwoju osobowego i zawodowego”. Zajęcia poprowadzą doświadczeni kuratorzy a zarazem trenerzy i superwizorzy: pani Agnieszka Rusińska z Sądu Okręgowego w Poznaniu, pani Jolanta Rekowska z Sądu Rejonowego w Gdyni i pani Sylwia Moch – Piątek z Sądu Rejonowego w Słupsku.

               Drugiego dnia konferencji, w godzinach od 9 do 10 planowane jest także Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie zebrania będzie omówiona dotychczasowa działalność Stowarzyszenia i zostanie dokonany wybór jego nowych władz.

Konferencja, jak zawsze, będzie okazją do dyskusji kuluarowych z prelegentami i wymiany doświadczeń pomiędzy kuratorami.

  
 

Miejsce konferencji:

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „Posejdon”,

ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka, tel. (59) 814-40-56