II Konferencja Ekspercka w Warszawie

 

Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku

Warszawa 26 marca 2014 r.

 

      W dniu 26 marca 2014 w Warszawie odbyła się II Konferencja ekspercka Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku zorganizowana przez Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości pani Anna Andrzejewska. Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodzin, pani sędzia Agnieszka Rękas, główny specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, pan sędzia Leszek Kuziak, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, pan Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i ekspert KRK, a także kuratorzy pan Grzegorz Kozera – wiceprzewodniczący KRK, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pani Wioleta Śniegocka, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Kępnie (z siedzibą w Ostrzeszowie), pani Justyna Jackiewicz, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Słupsku, pan Witold Czubak, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas konferencji kurator dr Tadeusz Jedynak, kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku, wygłosił krótki referat na temat problemów, na jakie napotykają kuratorzy podczas wykonywania orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. W załączeniu pełna treść wystąpienia kuratora Tadeusza Jedynaka.