Konferencja „Współczesna Służba Więzienna – zadania, możliwości, wyzwania”

              Dnia 26 marca 2014 w Gdańsku  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytety Gdańskiego odbyła się Konferencja Współczesna Służba Więzienna – zadania, możliwości, wyzwania zorganizowana przez Uniwersytet Gdański i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku. W konferencji Minister Sprawiedliwości Pan Marek Biernacki. Wśród prelegentów byli także przedstawiciele służby kuratorskiej w osobie Pana dr Łukasza Wirkusa, kurator specjalista z SR w Słupsku, który wygłosił referat na temat: „Metody pracy z przestępcami seksualnymi. Doświadczenia praktyki angielskich i duńskich służb probacyjno – penitencjarnych” i Pan Krzysztof Stasiak, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, który wygłosił referat na temat: „Współpraca Kuratorskiej Służby Sądowej ze Służbą Więzienną w kontekście wykonywanych przez te służby zadań”.