V Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 Gdynia, dnia 24 września 2014 r.

 
 
Szanowne Koleżanki  i  Szanowni Koledzy
 
członkowie
 
Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych
 
 
 
Uprzejmie informuję, że Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych przystąpił do zorganizowania dorocznej konferencji dla członków naszego Stowarzyszenia. Tym razem proponujemy, aby konferencja była poświęcona stresowi i zagadnieniu wypalenia zawodowego w pracy kuratora sądowego. W naszym przekonaniu, z uwagi na wiele stresujących sytuacji, na które narażony jest kurator w swojej pracy, temat konferencji odpowiada na zapotrzebowanie członków naszego Stowarzyszenia. Większa część konferencji będzie zrealizowana w formie warsztatów. Jak wskazują badania naukowe, istotnym czynnikiem eliminującym stres i wypalenie zawodowe w pracy jest posiadanie i rozwijanie zainteresowań pozazawodowych. Z tego względu zaproponowane warsztaty będą właśnie stawiały sobie taki cel.
 
Ogólny program konferencji został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zostanie on uszczegółowiony w późniejszym czasie.
 
Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Konferencji.                              W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszeniową (można ją także pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia). Kartę należy odesłać oraz dokonać wpłaty na wskazany na niej numer konta  do dnia 8 października 2014 r.