Kara ograniczenia wolności na tle innych zadań wykonywanych przez kuratorów dla dorosłych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z analizą  kary ograniczenia wolności wykonywaną przez kuratorów zawodowych dla dorosłych w latach 2008-2014 przygotowaną przez

Kuratora Okręgowego SO w Słupsku Tadeusza Jedynaka

Kuratora Okręgowego SO w Gdańsku Krzysztofa Stasiaka.

 

Kara ograniczenia wolności stanowi stosunkowo niewielki odsetek orzekanych kar. W latach 2008 - 2014 nie przekroczyła 13,5% wszystkich skazań. Szczegółowo ilustruje to wykres: