Odznaczenie dla dr Tadeusza Jedynaka

  w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie

ochrony praw człowieka

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, na wniosek Krajowej Rady Kuratorów, przyznał pośmiertnie dr Tadeuszowi Jedynakowi - Kuratorowi Okręgowemu w Sądzie Okręgowym w Słupsku, Odznakę Honorową Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka.

Uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej na ręce Pani Ilony Jedynak - żony odznaczonego, odbyła się 25 listopada 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Medal przekazał w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępca RPO płk Krzysztof Olkowicz, uzasadniając m.in. że dr Tadeusz Jedynak był osobą szczególnie zasłużoną dla budowania systemu kurateli sądowej w Polsce służącej człowiekowi i obywatelowi, a także dbającą o profesjonalne wykonywanie orzeczeń sądowych i zadań przypisanych kuratorom sądowym. Pan Tadeusz Jedynak we wszystkich przedsięwzięciach naukowych i zawodowych, a także opracowywanych koncepcjach, wykazywał szczególne poszanowanie dla praw i wolności obywatelskich osób podlegających oddziaływaniom ze strony Kuratorskiej Służby Sądowej. Dążył do wypracowania wysokich standardów moralnych i etycznych wśród zawodowych kuratorów sądowych, co znalazło odzwierciedlenie w jego projektach, publikacjach naukowych i artykułach.

W uroczystości wzięli udział także Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku Dariusz Ziniewicz,Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń oraz Kurator Okręgowy Krzysztof Gierszyński. 

 

czytaj więcej na stronie RPO