VI Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

Gdynia, dnia 01 kwietnia 2016 r.

 

Szanowne Koleżanki  i  Szanowni Koledzy
 
członkowie
 

Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych 

 

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych przystąpił do zorganizowania dorocznej konferencji dla członków naszego Stowarzyszenia. Tym razem proponujemy, aby konferencja była poświęcona aktulanym problemom w pracy kuratora sądowego i sposobami ich rozwiązywania. Temat konferencji odpowiada na zapotrzebowanie członków naszego Stowarzyszenia. Część konferencji będzie zrealizowana w formie warsztatów. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20.05.2016r. w Chmielnie.
Ogólny program konferencji został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Konferencji.