VII Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

Gdynia 10.05.2017r. 

 

Szanowne Koleżanki  i  Szanowni Koledzy

 
członkowie
 

Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych 

  

Uprzejmie informuję, że Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych przystąpił do zorganizowania dorocznej konferencji dla członków naszego Stowarzyszenia. Proponujemy, aby konferencja ponownie była poświęcona aktulanym problemom w pracy kuratora sądowego i sposobami ich rozwiązywania. Temat konferencji odpowiada na zapotrzebowanie członków naszego Stowarzyszenia. Część konferencji będzie zrealizowana w formie warsztatów. Konferencja odbędzie się w dniach 08-09.06.2017r. w Chmielnie.
Ogólny program konferencji został zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
 
Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Konferencji.