Konferencja naukowa

 

 

 

ZAPROSZENIE

 do udziału w Konferencji naukowej na temat:

Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego. Wydarzenie to stało się inspiracją do organizowanych w całym kraju seminariów, spotkań, konferencji poświęconych tej problematyce. Chcąc podsumować te wszystkie przedsięwzięcia pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Konferencji, której zasadniczym celem będzie zastanowienie się nad perspektywami tej instytucji w Polsce oraz jej najbardziej optymalnym modelem. Ta tematyka jest szczególnie aktualna w kontekście ostatnio ogłoszonego projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej. Ważne jest, aby w dyskusji na temat modelu polskiej kurateli był słyszalny głos praktyków (kuratorów sądowych), naukowców i innych osób zainteresowanych funkcjonowaniem tej instytucji. W naszym przekonaniu proponowana Konferencja stwarza taką możliwość.

    

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego                                                         Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 

        Sekretarz Komitetu Naukowego

                                           Dr Krzysztof Stasiak