Rzecznik Praw Dziecka w Ośrodku Kuratorskim w Słupsku

 Spotkanie wychowanków Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku z Rzecznikiem Praw Dziecka 

w ramach projektu „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem…”

 

 

            Nieletni wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku uczestniczyli w projekcie kulturotechnicznym "Jestem podmiotem, a nie przedmiotem...", opatrzonym na wniosek studentów Koła Nauk Społecznych Nemesis działającego przy Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Ministra Marka Michalaka.

Przedsięwzięcie realizowane było w ośrodku kuratorskim nr 1 w Słupsku przez wychowawcę, a jednocześnie tegorocznego magistranta resocjalizacji Akademii Pomorskiej w Słupsku działającego w Kole Nauk Społecznych Nemesis Pana Seweryna Paściaka pod merytorycznym nadzorem kierownika ośrodka Pana dra Pawła Kozłowskiego, członka Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych. Realizacja ośmiotygodniowego projektu zakładała eklektyzm metodyczny. Wielowątkowość polegała m. in. na wykorzystaniu biblioterapii, dyskusji, a przede wszystkim koncepcji twórczej resocjalizacji prof. Marka Konopczyńskiego. Całość zakorzeniona była w nurcie kulturotechniki, a konkretnie w grafitti jako elementu kultury hip – hopu.

Konferencja - sprawozdanie

 

 Sprawozdanie

 

z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne,

Odznaczenie dla dr Tadeusza Jedynaka

  w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie

Konferencja

 

 

 Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk

zapraszają do udziału w
 
 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
 
„Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne”
 
pod Honorowym Patronatem
 
Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,
 
Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia,
 
Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza,
 
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dra hab. Romana Drozda
 
 
 
dnia 26.11.2015 r.
 
 
 
na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 
ul. Bohaterów Westerplatte 64
 
aula główna 414
 
 
 

Kondolencje

 Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że dniu 29.07.2015r. po długiej chorobie zmarł

 

dr Tadeusz Jedynak

 

Kurator Okręgowy w Sądzie  Okręgowym w Słupsku,

Wiceprezes Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,

ekspert Krajowej Rady Kuratorów,

autor wielu publikacji naukowych i metodycznych z zakresu kurateli sądowej,

uczestnik prac legislacyjnych, wykładowca w KSSiP

 

Wyrazy najszczerszego współczucia dla Rodziny i Bliskich

 

 

STRES w pracy kuratora sądowego

 

   Ukazała się książka "Stres w pracy kuratora sądowego" autorstwa Łukasza Wirkusa kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

 

   

 

Kara ograniczenia wolności na tle innych zadań wykonywanych przez kuratorów dla dorosłych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z analizą  kary ograniczenia wolności wykonywaną przez kuratorów zawodowych dla dorosłych w latach 2008-2014 przygotowaną przez

Kuratora Okręgowego SO w Słupsku Tadeusza Jedynaka

Kuratora Okręgowego SO w Gdańsku Krzysztofa Stasiaka.

 

Kara ograniczenia wolności stanowi stosunkowo niewielki odsetek orzekanych kar. W latach 2008 - 2014 nie przekroczyła 13,5% wszystkich skazań. Szczegółowo ilustruje to wykres:
 
 

V Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 Gdynia, dnia 24 września 2014 r.

 
 
Szanowne Koleżanki  i  Szanowni Koledzy
 
członkowie
 
Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych
 
 
 
Uprzejmie informuję, że Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych przystąpił do zorganizowania dorocznej konferencji dla członków naszego Stowarzyszenia. Tym razem proponujemy, aby konferencja była poświęcona stresowi i zagadnieniu wypalenia zawodowego w pracy kuratora sądowego. W naszym przekonaniu, z uwagi na wiele stresujących sytuacji, na które narażony jest kurator w swojej pracy, temat konferencji odpowiada na zapotrzebowanie członków naszego Stowarzyszenia. Większa część konferencji będzie zrealizowana w formie warsztatów. Jak wskazują badania naukowe, istotnym czynnikiem eliminującym stres i wypalenie zawodowe w pracy jest posiadanie i rozwijanie zainteresowań pozazawodowych. Z tego względu zaproponowane warsztaty będą właśnie stawiały sobie taki cel.
 

Patriotyzm w OK-Projekt 2014 sprawozdanie

 

Jubileusz 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego –  
Lekcja patriotyzmu dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu  
Okręgowego w Słupsku  
pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP Pana Marka Biernackiego 

Warszawa 30 lipca – 1 sierpnia 2014 r.
 

Wychowanie patriotyczne młodzieży jest jednym z elementów pracy wychowawczej ośrodków kuratorskich. Koncentruje się ono przede wszystkim na kształtowaniu świadomości przynależności i odpowiedzialności za środowisko lokalne i „małe ojczyzny”. Przypadająca
w bieżącym roku 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była wyjątkową okazją dla spotkania się młodzieży ośrodków kuratorskich z Powstańcami, którzy 70 lat temu byli ich rówieśnikami. Wyjazd do Stolicy był także doskonałą okolicznością przeprowadzenia lekcji wychowania patriotycznego w warunkach historycznej i współczesnej Warszawy – Miasta Nieujarzmionego.

Konferencja „Współczesna Służba Więzienna – zadania, możliwości, wyzwania”

              Dnia 26 marca 2014 w Gdańsku  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytety Gdańskiego odbyła się Konferencja Współczesna Służba Więzienna – zadania, możliwości, wyzwania zorganizowana przez Uniwersytet Gdański i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku. W konferencji Minister Sprawiedliwości Pan Marek Biernacki. Wśród prelegentów byli także przedstawiciele służby kuratorskiej w osobie Pana dr Łukasza Wirkusa, kurator specjalista z SR w Słupsku, który wygłosił referat na temat: „Metody pracy z przestępcami seksualnymi. Doświadczenia praktyki angielskich i duńskich służb probacyjno – penitencjarnych” i Pan Krzysztof Stasiak, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, który wygłosił referat na temat: „Współpraca Kuratorskiej Służby Sądowej ze Służbą Więzienną w kontekście wykonywanych przez te służby zadań”.