.

 

 Zgromadzenie okręgowe kuratorów zawodowych

 okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

Ustka, 17 maja 2013

 

     W słoneczny piątek, 17 maja 2013r. kuratorzy słupskiego okręgu sądowego spotkali się w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Posejdon” w Ustce, na Okręgowym Zgromadzeniu Kuratorów.

      Przyjechali niemal wszyscy z najdalszych rubieży okręgu, tak się spiesząc na spotkanie z przyjaciółmi, że w niewielkiej Kruszynie (gm. Kobylnica), gdzie obowiązuje całodobowe ograniczenie prędkości do 50 km/h, niektórym z nich zrobiono gustowne fotki za słoną zresztą zapłatą.

      Ważne, że wszyscy zdążyli na czas. Punktualnie o 10 (z małymi minutami) Kurator Okręgowy dr Tadeusz Jedynak powitał szacownych gości i przyjaciół słupskich kuratorów w osobach: Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, pana sędziego Dariusza Dumanowskiego oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku, pana sędziego Krzysztofa Obsta. Następnie, po wyjaśnieniu zebranym powodów dla których nie mogli w Zgromadzeniu uczestniczyć pozostali zaproszeni, dr Tadeusz Jedynak przedstawił nową koleżankę kurator - Dorotę Wiśniewską – kuratora ZKSS w Miastku.

 

V Wojewódzka Konferencja z cyklu „Prawa człowieka w szkole”

      

     W dniu 15 maja 2013 r. odbyła się w Słupsku V Wojewódzka Konferencja z cyklu „Prawa człowieka w szkole” pt. "Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży". Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, a patronatem honorowym objęli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku Elżbieta Wasilenko. W załączeniu program konferencji oraz prezentacja do wystąpienia dra Tadeusz Jedynaka kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku i Wiceprezesa PSZKS (do pobrania).

 

Kuratorzy zawodowi na stażu w Danii

 

 
                 Sukcesem zakończył się pierwszy etap projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” (Probation officer in the United Europe) realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. W okresie od 28 stycznia do 8 lutego 2013 roku, 12 osobowa grupa kuratorów zawodowych – członków Stowarzyszenia, przebywała na stażu w Danii na zaproszenie Departamentu Więziennictwa i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości tego kraju. Zorganizowanie stażu było możliwe dzięki zaakceptowaniu przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci wniosku aplikacyjnego, w ramach projektu mobilności dla osób czynnych zawodowo. Idea projektu łączy w sobie zarówno koncepcję osobistego rozwoju zawodowego uczestników, przez wprowadzanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk zaobserwowanych w instytucjach partnerskich. Ponadto zdobyte doświadczenia zostaną opublikowane, co pośrednio przyczyni się do poznania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i podniesienia kwalifikacji zawodowych kuratorów sądowych.   

Komentarz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

 Szanowne Koleżanki,

 Szanowni Koledzy,

 

Szkolenie kuratorów zawodowych Sądu Okręgowego w Słupsku Ustka, 10-12 października 2012 r.

 

 

Dzień I – 10 października 2012

900SSO Dariusz Dumanowski, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku - uroczyste wręczenie kuratorom zawodowym nominacji na wyższy stopień awansu zawodowego

Stosowanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 Stosowanie ustawy

 

o wspieraniu rodziny
 
i systemie pieczy zastępczej
 
XIV Kongres
 
Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych
 
w Polsce
 
Zakopane, 11 września 2012 r.
 

Wyniki naboru do udziału w stażach zagranicznych

 W załączniku wyniki naboru do udziału w stażach zagranicznych w Danii i Wielkiej Brytanii

BENEFIS ANDRZEJA MARTUSZEWICZA. Warszawa, 01 lipca 2012 roku

 

 

 

                                     BENEFIS ANDRZEJA MARTUSZEWICZA. Warszawa, 01 lipca 2012 roku