Szkolenie kuratorów zawodowych Sądu Okręgowego w Słupsku Ustka, 10-12 października 2012 r.

 

 

Dzień I – 10 października 2012

900SSO Dariusz Dumanowski, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku - uroczyste wręczenie kuratorom zawodowym nominacji na wyższy stopień awansu zawodowego

Stosowanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 Stosowanie ustawy

 

o wspieraniu rodziny
 
i systemie pieczy zastępczej
 
XIV Kongres
 
Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych
 
w Polsce
 
Zakopane, 11 września 2012 r.
 

Wyniki naboru do udziału w stażach zagranicznych

 W załączniku wyniki naboru do udziału w stażach zagranicznych w Danii i Wielkiej Brytanii

BENEFIS ANDRZEJA MARTUSZEWICZA. Warszawa, 01 lipca 2012 roku

 

 

 

                                     BENEFIS ANDRZEJA MARTUSZEWICZA. Warszawa, 01 lipca 2012 roku

 

 

 

 

Nabór uzupełniający do projektu „Kurator w Zjednoczonej Europie”

 
      
Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych ogłasza nabór uzupełniający kuratorów do projektu mobilności pt. „Kurator w Zjednoczonej Europie” w ramach stażu zawodowego w Danii i Wielkiej Brytanii.

Staż finansowany jest z Programu Leonardo da Vinci, projekty PLM na 2012 rok, dofinansowanie pozyskane na staż do obu krajów wynosi:

64 896,00 EURO

Celem projektu jest: unowocześnienie warsztatu pracy kuratora sądowego dla dorosłych, implementacja dobrych praktyk duńskich i brytyjskich oficerów probacji w warunkach funkcjonowania polskich kuratorów sądowych, wymiana doświadczeń.

Ogłoszenie

 

 

 

INFORMACJA

Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych ogłasza nabór kuratorów do projektu mobilności

pt. „Kurator w Zjednoczonej Europie”

w ramach stażu zawodowego w Danii i Wielkiej Brytanii.

Staż finansowany jest z Programu Leonardo da Vinci, projekty PLM na 2012 rok, dofinansowanie pozyskane na staż do obu krajów wynosi: 64 896,00 EURO

Celem projektu jest: unowocześnienie warsztatu pracy kuratora sądowego dla dorosłych, implementacja dobrych praktyk duńskich i brytyjskich oficerów probacji w warunkach funkcjonowania polskich kuratorów sądowych, wymiana doświadczeń.

Okres realizacji projektu: 15-26.10.2012r. (pobyt w Danii) oraz 15-26.04.2013r. (pobyt w Wielkiej Brytanii).

Projekt skierowany jest do: zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych, okręgów słupskiego i gdańskiego, członków Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Projekt zakłada: odbycie stażu i wymianę doświadczeń 12 -osobowej grupy docelowej w Departamencie Służby Więziennej i Probacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości Danii oraz w Northumbria Probation Trust w Wielkiej Brytanii.

Projekt zakłada objęcie wsparciem:

- szkoleniowo - merytorycznym (przygotowanie językowe, pedagogiczno - kulturowe),

- finansowym (całkowity pobyt uczestników finansowany jest w ramach programu LdV).

 

Walne Zebranie Członków Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 

            Miło nam poinformować, że wniosek Stowarzyszenia o uzyskanie środków na staże zagraniczne dla kuratorów zawodowych dla dorosłych (członków Stowarzyszenia) został zaakceptowany i Stowarzyszenie uzyskało 64 896 Euro. Abyśmy mogli z tych środków skorzystać, zgodnie ze Statutem Walne Zebranie Członków musi podjąć stosowną uchwałę, gdyż w przeliczeniu na zł, kwota ta przekracza 200 000, zaś zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przekraczających taką właśnie wysokość wymaga stosownej uchwały Walnego Zebrania Członków. Ponieważ sprawa jest niezwykle pilna, dlatego Zarząd postanowił w trybie nagłym zwołać Walne Zebranie. Proponujemy, aby odbyło się ono w dwóch miejscach, co ułatwi możliwość przyjazdu na nie:

 

29 czerwca 2012 r., godz. 16, budynek SR w Słupsku przy ul. Grodzkiej 6, sala konferencyjna (dla kuratorów z okręgu słupskiego),

 

30 czerwca 2012 r., godz. 10, budynek SR w Gdyni, sala rozpraw na parterze (dla kuratorów z okręgu gdańskiego).  

 

Zgromadzenie Kuratorów - 30.03.2012r. - relacja

 

     Dnia 30 marca 2012 roku odbyło się kolejne Zgromadzenie Kuratorów Sądu Okręgowego w Gdańsku. Tradycją już stało się, że ma ono miejsce w pięknej scenerii starego Gdańska w Sali Kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Nasze spotkanie swoją obecnością zaszczycił Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafał Terlecki, który przedstawił aktualną informację dotyczącą sytuacji sądów, a także wręczył akty mianowania kuratorom, którzy uzyskali awans na kolejny stopień służbowy oraz listy gratulacyjne wraz z podziękowaniami dla naszych koleżanek i kolegów, którzy odeszli na emeryturę. Jak co roku, Pan Kurator Okręgowy Krzysztof Stasiak przedstawił informację o działalności kuratorskiej służby sądowej.