Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

 

Ukazało się drugie wydanie  książki "Zarys meteodyki pracy kuratora sądowego" pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka

 

Publikacja z I Kongresu Kuratorskiego

 
NOWOŚĆ!
 
Publikacja z I Kongresu Kuratorskiego
 
Ustka, 15-17 czerwca 2009

 

Materiały z konferencji "Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości", Ustka 4-5 paździenika 2010 r.

 

             W dniach 4 i 5 października 2010 roku w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon” w Ustce, odbyła się konferencja „Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości”.

 

Program konferencji Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

W załączeniu zamieszczamy program konferencji Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych, która ma się odbyć 22-23 października 2010 r. w Jastrzębiej Górze.

Konferencja Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

Wszystkich członków Stowarzyszenia zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Zarząd w Jastrzębiej Górze.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniach 4-5 października 2010r. w Ustce odbędzie się Konferencja "Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości" organizowana przez Sąd Okręgowy w Słuspku

 

 

 

Literatura_Mediacja

 

W dziale Literatura dodano nową zakładkę Mediacja, w której znajdują się publikacje poświęcone tej tematyce.

MS-40 liczydło

Pan Tomasz Pluta - kurator z SR w Zwoleniu przygotował zestawienia MS 40  w programie Microsoft Excel do wykorzystania  statystyce zespołu.

Program nie  uwzględnia śródokresowych przesunięć pomiędzy kuratorem zawodowycm i społecznym.