Wydawnictwo PWN

 

 

 

Patologie społeczne - Irena Pospiszyl

spis treści

Wydawnictwo PWN

   Przestępstwa seksualne - Kazimierz Pospiszyl

spis treści

Wydawnictwo PWN

   Resocjalizacja T. 1- redakcja naukowa Bronisław Urban, Jan M. Stanik

spis treści

Wydawnictwo PWN

   

Resocjalizacja T.2 - redakcja naukowa Bronisław Urban, Jan M. Stanik

spis treści

Wydawnictwo PWN

   

Outsiderzy Studia z socjologii dewiacji - Howard Becker

   

Metody twórczej resocjalizacji - Marek Konopczyński

spis treści

Wydawnictwo PWN

   

Diagnoza w resocjalizacji - Ewa Wysocka

spis treści

Wydawnictwo PWN