Wydawnictwo Akademickie "Żak"

 

 

Diagnoza psychopedagogiczna - Ewa Jarosz, Ewa Wysocka

spis treści,    nota

Wydawnictwo Akademickie "Żak"

Człowiek a środowisko życia - Ewa Wysocka

spis treści,    nota

Wydawnictwo Akademickie "Żak"

Terapia w resocjalizacji część I ujęcie praktyczne - pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka

spis treści,   nota

 

 Terapia w resocjalizacji część II ujęcie praktyczne - pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka

spis treści,   nota

 

 Zasady badań pedagogicznych, Strategie ilościowe i jakościowe - Tadeusz Plich, Teresa Bauman

spis treści,   nota